Blog

Glossari

Conversió: són els processos y tècniques per convertir les visites que rep una web en una compra, una reserva, un registre a la base de dades, o qualsevol de les accions per a les quals ha estat dissenyada la web.

Engagement: és l’habilitat d’una empresa en crear vincles emocionals amb els seus clients, usuaris o seguidors, i el grau en què hi interactua.

Lead-magnet: es el contingut gratuït i de qualitat que oferim als visitants del nostre web a canvi de les seves dades personals.

Linkbuilding: és una estratègia de SEO que consisteix en aconseguir enllaços externs cap al nostre web, per millorar-ne el posicionament.

Meta-description: és una “meta etiqueta” del codi HTML d’una web, on hi ha una breu descripció (160 caràcters màxim) del contingut de la web. Aquesta descripció és la que mostren els motors de cerca en els resultats.

SEM (Search Engine Marketing): campanya d’anuncis a traves de les plataformes de Google.

SEO (Search Engine Optimisation): són totes les accions que portem a terme per augmentar el nombre de visites del nostre web.

User Experience (UX): la finalitat és aconseguir que l’usuari que utilitza el nostra web o la nostre aplicació tingui una experiència satisfactòria i positiva, de manera que aconsegueixi fàcilment els seus objectius.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *